Hvorfor har dere laget en organisasjon for dette?

Ved å organisere oss som frivillig organisasjon får vi muligheten til å søke økonomisk støtte for å kunne skape aktivitet. Målet vårt er å utvikle et tilbud og et fellesskap som skal være så godt som mulig for så mange som ønsker, uten at det skal koste mer enn 50 kr i året å være medlem.
Ved større arrangement vil vi muligens ha påmeldingsavgift, men siden vi er en 100% frivillig organisasjon holder vi prisene på et nivå der vi kan gjøre mye kult, men at det skal være billigere enn tilsvarende arrangement.

Hvem kan være medlem?

Det er kun medlemmer under 26 som er støttegivende når vi søker støtte fra BUFDIR, men vi er opptatt av å skape et fellesskap for alle som interesserer seg for spill. Det er ingen aldersgrense, men foreningen er ment for folk som identifiserer seg med ungdomskultur.

Hvorfor må jeg betale medlemskontingent?

Dette er et av kravene fra Barne- Ungdoms og Familiedirektoratet for at vår moderorganisasjon, Hyperion, skal få støtte.

Utdrag fra Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner:

“Med årskontingent menes et beløp som blir betalt for inntil ett kalenderårs medlemskap i en
organisasjon. Kontingenten må være minst kroner 50 per år. Ved innbetaling må det komme
klart frem hvilket år og hvem årskontingenten betales for. Kontingenten må være betalt året før
tilskuddsåret, og skal betales for ett år av gangen.”

Hvordan betaler jeg medlemskontingent?

Den enkleste måten å betale medlemskontingenten på er ved å bruke Vipps.
SE HER FOR VEILEDNING

Hva brukes kontingenten min på - helt spesifikt?

Siden vi er en nyoppstartet organisasjon vil kontingenten for 2020 gå til leie av minecraftserver via vår leverandør GGServers.
Til neste år vil kontingenten betales til Hyperion, for at de skal kunne gi oss støtte mot høsten.

Hvem bestemmer i Tegea?

Det korte svaret er: DU!

Tegea er en frivillig organisasjon med demokratisk fundament.

Dette betyr at alle medlemmer over 15 år SKAL ha møterett og stemmerett på vårt årsmøte som avholdes på høsten.

Styret, som velges på nytt hvert årsmøte, tar de daglige avgjørelsene, men det er årsmøtet som bestemmer de store linjene ved å endre vedtektene

DU FINNER VEDTEKTENE HER

Hva er planen for fremtiden?

2020 – Høst
Rekruttere medlemmer, ha en velfungerende minecraftserver oppe 24/7, skape et community på discord.

2021 – Vinter/Vår
Fortsette rekruttering, finne støtte, arrangere konkurranser og arrangementer på nett, kanskje lage merch.

2021 – Sommer/Høst
Få mer støtte, oppgradere servere for å få mye bedre kapasitet, arrangere årsmøte og planlegge veien videre.

Om du ikke fant svaret her kan du sende mail til: post@tegea.no