1. Søk etter Tegea i vipps.
  2. Velg Medlemskontingent
  3. Sett beløp til 50 kr og skriv navn på medlemskapet som skal betales.
    Det er veldig viktig at denne informasjonen er korrekt!